Senin, 16 November 2009

Lirik Lagu Bali Terbaru Dewi Pradewi

DEWI PRADEWI
MUANI BUAYA

Tusing medaya
Adi unduke buke jani
Nyesel tiang
Buin nerime beli mewali

Bungan tresnan tiang
Ane serahang teken beli
Ngancan layu
Tusing taen runguang beli

Sebilang tiang nakonin
Beli tusing pesan
taen kuang alasan
Tur maning beli ngorahang
sibuk ngurusin geginan
Mare tiang merasa teken deweke
tuah dadi pecadang kuang
Disubane beli nepukin nak eluh
Ane lebihan teken tiang

Reff :
Depang sube
Pegatang tresna
Timbang ngetohin nak muani buaya
Depang sube
Pragatang satua
Masa depan tiange ne megune

Mangkin pepinehin
Timbang timbang meseselan
Paling melah
Tiang lakar mengengsapang
Yadiastun sebet
Nanging tiang nyelimuran
Anggon peplajahan
Nyalanin tresna mani puan

Sebilang tiang nakonin
Beli tusing pesan
taen kuang alasan
Tur maning beli ngorahang
sibuk ngurusin geginan
Mare tiang meras teken deweke
tuah dadi pecadang kuang
Disubane beli nepukin nak eluh
Ane lebihan teken tiang

0 komentar:

Posting Komentar

 

Blogroll

Site Info

Text

Lirik Lagu Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template